Voorverkoop Bonte Avonden van start

Na een paar jaar afwezigheid staat één van de meest Bavelse tradities weer op het programma. Al meer dan een halve eeuw lang starten de Baviaonen het carnavalsseizoen met de onvervalste en alom bekende Bonte Avonden. Avond- en ook middag vullende voorstellingen vol zang, dans en cabaret verzorgd door stichting de Baviaonen voor alle Baviaonen.

Waren de vorige 52 edities nog in ons thuishonk aan de Kerkstraat, dit jaar zullen de Bonte Avonden voor het eerst in de historie een andere plaats van handeling kennen. De grote zaal van sporthal de Huif zal voor deze gelegenheid omgebouwd worden tot een ware theaterzaal waar wij u graag welkom heten.
We trappen af op vrijdag 18 november om 20 uur af met een lange tafelavond. Zoals de naam al een beetje verklapt zit het publiek hier aan lange tafels, een opstelling die we vooral kennen van vergelijkbare avonden ten oosten van onze provincie.
Daarnaast hebben we zaterdag 19 november om 20 uur een voorstelling in de oude vertrouwde opstelling. Ook heeft u de mogelijkheid een matineevoorstelling te bezoeken namelijk op zondagmiddag 20 november om 13 uur.
Voor elke rechtgeaarde Baviaon maar ook voor elke Bavelaar zijn de Bonte Avonden een avond vol vermaak. Zorg dat je dit niet mist en stel je toegangskaarten veilig door deze tijdens de voorverkoop aan te schaffen.
Deze voorverkoop start aanstaande zondag 16 oktober vanaf 13 uur plaats bij sporthal de Huif.
Zorg daggu dur bij bent!